În baza prevederilor art. 18. art. 61-62, art. 65 alin. (8), art. 89-90, art. 93-94, art. 95 alin. (1) lit. l) şi m), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(5), art. 254 alin. (3)-(5), (7)-(10) şi (12), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 octombrie 2012