RAPORT nr. 8180 din 7 mai 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-8 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti au totalizat 38.979,00 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 26.979,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 12.000,00 lei. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Municipiului Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Recomandări:
- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial şi a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015