HOTĂRÂRE nr. 4 din 4 noiembrie 2014 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
Având în vedere dispoziţiile art. 17, art. 36 alin. (1) şi art. 81 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prevederile art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi situaţia creată de incidente ivite la secţiile de votare din străinătate privind exerciţiul dreptului la vot la turul de scrutin din data de 2 noiembrie 2014 şi luând în considerare dispoziţiile art. 43 alin. (13) din acelaşi act normativ,
în temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Biroul Electoral Central hotărăşte:
Art. 1
În interpretarea dispoziţiilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile art. 81 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în termenul prevăzut de lege "în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur"; sintagma "aceleaşi liste de alegători de la primul tur" se referă la secţiile de votare din ţară unde procesul electoral se desfăşoară pe baza listelor electorale permanente, în sensul celor prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, spre deosebire de procesul electoral din străinătate, care se derulează pe baza tabelelor electorale prevăzute de art. 9 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Veronica Năstasie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 805 din data de 5 noiembrie 2014