HOTĂRÂRE nr. 28 din 15 ianuarie 2014 pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- Anexa nr. 19 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Comandău" se modifică după cum urmează:
a)poziţia nr. 6, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "11.000 lei";
b)poziţia nr. 7, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "6.600 lei";
c)poziţia nr. 8, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "19.500 lei";
d)poziţia nr. 9, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "15.700 lei";
e)poziţia nr. 11, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "29.700 lei";
f)poziţia nr. 12, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "9.000 lei";
g)poziţia nr. 13, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "11.000 lei";
h)poziţia nr. 14, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "225.000 lei";
i)poziţia nr. 15, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "51.678 lei";
j)poziţia nr. 16, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "40.257 lei";
k)poziţia nr. 17, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "19.404 lei";
l)poziţia nr. 18, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "1.500 lei";
m)poziţia nr. 23, coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "4.523 lei".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 53 din data de 22 ianuarie 2014