ORDIN nr. 2097 din 18 februarie 2016 pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova din Ploieşti
În baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 6.314 din 19 ianuarie 2016,
în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,
în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acreditează Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, cu sediul în Ploieşti.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 4 martie 2016