În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Oficiului Naţional

de Prevenire şi Combatere

a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 27 din data de 14 ianuarie 2015