HOTĂRÂRE nr. 931 din 21 octombrie 2014 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (7) şi alin. (16) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
La data de 6 noiembrie 2014 încetează mandatul de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, exercitat de domnul Bogdan Mihai Martimof, reprezentant al Asociaţiei Române a Băncilor, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numit.
Art. 2
Începând cu data prevăzută la art. 1 se renumeşte în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor domnul Bogdan Mihai Martimof, reprezentant al Asociaţiei Române a Băncilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 31 octombrie 2014