HOTĂRÂRE nr. 793 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi este de 163, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2.La anexa nr. 1, sintagmele "Numărul maxim de posturi - 139" şi, respectiv, "începând cu anul 2015 numărul maxim de posturi - 143" se înlocuiesc cu sintagma "Numărul maxim de posturi - 163".
3.La anexa nr. 2 punctul I, nota de final va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 pot utiliza un număr maxim de 358 de posturi."
4.La anexa nr. 2 punctul II, numărul curent 34 se abrogă.
5.La anexa nr. 2 punctul II, numărul curent 45 va avea următorul cuprins:

"45.

Corul Naţional de Cameră «Madrigal - Marin Constantin»

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"

6.La anexa nr. 2 punctul II, nota de final va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.794 posturi."
Art. II
Dispoziţiile de la art. I pct. 6 intră în vigoare la 1 octombrie 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 septembrie 2015