HOTĂRÂRE nr. 1039 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
În temeiul articolului 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011)
Nr. total de posturi: 466 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 30 octombrie 2012