HOTĂRÂRE nr. 414 din 3 iunie 2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network)
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Programul pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii

şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

___
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 441 din data de 19 iunie 2015