ORDIN nr. 1736 din 30 decembrie 2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 5 noiembrie 2015
Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor nr. 937/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică rectificările aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 5 noiembrie 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORTUL COMITETULUI DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ PRIVIND CEA DE-A NOUĂZECI ŞI TREIA SESIUNE A SA. Rectificări. ANEXA 6. REZOLUŢIA MSC.370(93) (adoptată la 22 mai 2014) - Amendamente la Codul Internaţional pentru Construcţia şi Echipamentul Navelor pentru Transportul în Vrac al Gazelor Lichefiate (Codul IGC)

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ

COMITETUL DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ

A 93-a sesiune

Agenda pct. 22

MSC 93/22/Add.1/Corr.3

5 noiembrie 2015

Original: ENGLEZĂ

1.În paragraful 5.12.1, cuvintele "să fie mai mare sau egală cu 55°C" se înlocuiesc cu cuvintele "să fie mai mare sau egală cu -55°C".
2.În ultima frază de la alineatul 7.8.4, cuvintele "zonă protejată la gaze" se înlocuiesc cu cuvintele "locaţie sigură".
3.În paragraful 8.2.18, cuvintele "de către Administraţie" se şterg.
4.Modificare fără obiect în limba română.
5.În ultima frază de la paragraful 13.6.11, cuvintele "zonă protejată la gaze" se înlocuiesc cu cuvintele "locaţie sigură".
6.Paragraful 16.9.5 se înlocuieşte după cum urmează:
"16.9.5 În plus faţă de cerinţele de la 16.4.3.2, atât admisia, cât şi evacuarea ventilaţiei trebuie să fie localizate în afara încăperii de maşini. Admisia trebuie să fie într-o zonă protejată la gaze şi evacuarea trebuie să fie într-o locaţie sigură."
7.În capitolul 19 - Rezumatul cerinţelor minime, în coloana "i" a tabelului care conţine rezumatul cerinţelor minime, toate apariţiile numărului paragrafului de referinţă "14.4.1" se înlocuiesc cu "14.4.2" şi toate apariţiile numărului paragrafului de referinţă "14.4.2" se înlocuiesc cu "14.4.3".
8.În apendicele 2 - Model de Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, a doua notă privind modul de completare a certificatului este înlocuită după cum urmează:
"2. În conformitate cu Schema privind numărul de identificare OMI al navelor, pe care Organizaţia l-a adoptat prin Rezoluţia A.1078(28)."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 11 din data de 7 ianuarie 2016