Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
România aderă la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007.
Art. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România formulează următoarea declaraţie: “Participarea Jandarmeriei Române la misiunile Forţei de Jandarmerie Europeană se realizează în limitele competenţelor legale stabilite de legislaţia naţională."
Art. 3
(1)Reprezentarea României în cadrul Comitetului Interministerial de Nivel Înalt, denumit în continuare CIMIN, al Forţei de Jandarmerie Europeană, denumită în continuare FJE, se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română şi Ministerul Afacerilor Externe, conform competenţelor fiecărei instituţii.
(2)Participarea la activităţile şi misiunile FJE este asigurată, din partea Ministerului Afacerilor Interne, de către cadrele militare ale Jandarmeriei Române.
Art. 4
(1)România trimite în misiune la Comandamentul permanent al FJE personal desemnat din rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) este trimis în misiune la Comandamentul permanent al FJE prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, pentru o perioadă determinată, potrivit cerinţelor FJE.
(3)Procedurile privind gestionarea raporturilor de serviciu, selecţia personalului care urmează să fie trimis în misiune, modalitatea de asigurare logistică şi financiară, de echivalare a rezultatelor evaluării profesionale anuale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române trimise în misiune la Comandamentul permanent al FJE, precum şi alte aspecte organizatorice se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4)Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la alin. (3) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5)Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
(6)Asimilarea funcţiilor pe care sunt încadrate cadrele militare ale Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al FJE se face prin raportare la funcţiile militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU, prevăzute pe grade militare, conform cap. V din anexa nr. V din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(7)Pe întreaga perioadă a misiunii, cadrele militare ale Jandarmeriei Române îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Comandantului FJE, în vederea îndeplinirii intereselor şi atingerii obiectivelor stabilite de către CIMIN.
Art. 5
Dispoziţiile Legii nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se aplică în mod corespunzător şi pentru participarea Jandarmeriei Române la misiunile FJE.
Art. 6
Cheltuielile de participare a României la FJE se finanţează din sume alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, în limita bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 24 octombrie 2014