RECTIFICARE din 9 septembrie 2016 la Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016
La Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 8 iulie 2016, se face următoarea rectificare:
- la punctul 23, judeţul Suceava, poziţia 21 - comuna Cacica, în coloana nr. 1 "Obiectiv", în loc de: "Refacere apărări de mal din gabioane şi terasamente L = 1,8 km, pentru punerea în siguranţă a drumului comunal" se va citi: "Refacere apărări de mal din gabioane şi terasamente L = 300 m, pentru punerea în siguranţă a drumului comunal".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 9 septembrie 2016