DECRET nr. 333 din 29 martie 2016 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001 şi modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2000, aprobată prin Legea nr. 537/2001,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,
cu prilejul Zilei Serviciului Român de Informaţii, în semn de apreciere a rezultatelor deosebite obţinute în îndeplinirea atribuţiilor profesionale şi a devotamentului manifestat faţă de instituţiile statului de drept,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.
Art. 2
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.
Art. 3
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, persoanei prevăzute în anexa 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.
Art. 4
Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul decret.
Art. 5
Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5*), care face parte integrantă din prezentul decret.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

______
*) Anexele nr. 1-5 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 29 martie 2016