HOTĂRÂRE nr. 107 din 24 februarie 2016 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit anexelor nr. 2 şi 3.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen legal şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valorile de inventar ca urmare a reevaluării

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Administratorul imobilului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată
(lei)

1

2

3

4

5

6

8.29.08 35734

Clădire sediu DADR Bacău + sală de şedinţe

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău C.U.I. 4278787

Sc = 497 mp + Sală şedinţe
Sc = 345 mp

Sd = 1.491 mp

Regimul de înălţime = P + 2E

S teren = 2.798 mp

CF = 63338 Bacău

Ţara: România judeţul: Bacău MRJ: Bacău Str. George Bacovia nr. 20

7.985.637

8.28.13 35735

Magazie, centrală termică, garaj auto

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău C.U.I. 4278787

Sc = 352 mp din care: centrală termică = 57,60
mp magazie = 162,26 mp garaje = 132,21 mp
CF 63338-C2, C3, C5 Bacău

Tara: România Judeţul: Bacău MRJ: Bacău Str. George Bacovia nr. 20

172.984

8.29.08 159709

Extindere sediu administrativ

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669

Sc = 172 mp
Sd = 516 mp
Regimul de înălţime = P + 2E
CF 63338-C6

Ţara: România Judeţul: Bacău MRJ: Bacău Str. George Bacovia nr. 20

1.352.754

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Bacău în administrarea Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumire

Adresa

Persoana juridică de la care se transmite partea de imobil

Persoana juridică la care se transmite partea da imobil

Datele de identificare ale părţii din imobil care se transferă

Data de identificare ale părţii din imobil care nu se transferă

Valoarea totală a imobilului

Valoarea părţii din imobil care se transferă

Valoarea părţii din imobil care nu se transferă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.29.08
35734 (parţial)

Clădire sediu DADR Bacău + sală de şedinţe

Ţara: România Judeţul: Bacău MRJ: Bacău Str. George Bacovia nr. 20

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău C.U.I. 4278787

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669

Sd = 994 mp
et. 1 şi et. 2 Sală de şedinţe
Sc = 345 mp
S teren = 1.399 mp CF = 63338 Bacău

Sc = 497 mp
Sd = 497 mp
Parter
S teren = 1.399 mp
CF = 63338 Bacău

7.985.637

4.823.523

3.162.114

8.28.13
35735 (parţial)

Magazie, centrală termică, garaj auto

Ţara: România judeţul; Bacău MRJ; Bacău Str. George Bacovia nr. 20

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău

C.U.I. 4278787

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău C.U.I. 20746669

Garaje = 52,88 mp
CF = 63338-C5 Bacău

Sc = 299,12 mp, din care; centrală termică = 57,60 mp; magazie = 162,26 mp; garaje - 79,33 mp
CF = 63338-C2, C3, C5 Bacău

172.984

17.008

155.976

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Bacău

Codul de clasificare şi nr. M.F.P.

Denumirea bunului

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil care se transmite

Valoarea de inventar
(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8.29.08
159709

Extindere sediu administrativ

Ţara: România Judeţul: Bacău MRJ: Bacău Str. George Bacovia nr. 20

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău
C.U.I. 20746669

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Bacău
C.U.I. 4278787

Sc= 172 mp
Sd = 516 mp
Regimul de înălţime = P + 2
CF = 63338-C6

1.352.754

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 3 martie 2016