HOTĂRÂRE nr. 775 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 9 octombrie 2015