HOTĂRÂRE nr. 33 din 2 iunie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. XI "Componenţa Comisiei pentru cultură şi media", doamna senator Creţu Gabriela - Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Mazăre Alexandru - Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat.
2.La anexa nr. XIII "Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse", domnul senator Mazăre Alexandru - Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Creţu Gabriela - Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 415 din data de 4 iunie 2014