ORDIN nr. 820 din 31 mai 2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007,
în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. x) din anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR" la anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii Feroviare Române - AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se desemnează Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, organism independent în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER; pentru exercitarea atribuţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007.
Art. 2
Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR elaborează şi aprobă metodologia necesară pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 1, pe care o publică pe site-ul propriu www.afer.ro/rom/ASFR
Art. 3
Autorizaţiile de furnizor feroviar şi certificatele de omologare tehnică feroviară emise operatorilor economici pentru activităţile de întreţinere a vagoanelor de marfă de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, în conformitate cu legislaţia naţională, echivalente cu certificatele din Regulamentul (UE) nr. 445/2011, rămân valabile pentru perioada lor de valabilitate iniţială şi până cel târziu la 31 mai 2015, în cazul entităţilor responsabile cu întreţinerea, şi până cel târziu la 31 mai 2017, în cazul atelierelor de întreţinere.
Art. 4
Activităţile specifice pentru certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi a atelierelor de întreţinere se efectuează pe baza tarifelor prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română-AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 11 decembrie 2012.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 7 iunie 2013