HOTĂRÂRE nr. 5 din 22 martie 2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 22 martie 2016, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 22 martie 2016.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VASILE NISTOR

ANEXĂ: COMPONENŢA Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

I. Membri titulari

II. Membri supleanţi

Irina Radu

Elena Anca Dindirică

Doina Gradea

Smaranda Vornicu Shalit

Alfred Bulai

Lucian Romascanu

Ionica Stănciulescu

Adriana-Silvia Mesesian

Radu Carp

Cristian Vasile Petcu

Nagy Debreczeni Hajnal

Rostas-Peter Istvan

Ruxandra Garofeanu

Georgiana-Irina Lazăr

Valeriu Cristian Hadji-Culea

Gheorghe Bălăsoiu

Raico Cornea

Andreea-Julika Ghiţă

Christel Ţopescu

Ana-Maria Sandu

George Orbean

 

Monica Simona Ghiurco

Cornel Mihalache

Gabriel Teodor Giurgiu

Luminiţa Velciu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 212 din data de 22 martie 2016