ORDIN nr. 2480 din 13 septembrie 2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Ruine zona hala centrală", situat la intersecţia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.524/CM din 3 septembrie 2012,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. c) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
Imobilul "Ruine zona hala centrală", situat la intersecţia str. Anastasie Panu cu str. Sf. Lazăr, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, se clasează ca monument istoric, grupa valorică "A", cod în Lista monumentelor istorice IS-II-m-A-21021.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi pentru ducere la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 726 din data de 26 octombrie 2012