DECIZIE nr. 1 din 13 februarie 2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România
În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 20 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va organiza şi va funcţiona o comisie de disciplină alcătuită din 5 până la 7 membri, propuşi de biroul executiv local şi votaţi de consiliul colegiului teritorial.
(2) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 7 ani sau o vechime de peste 10 ani în profesie.
(3) La nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se va organiza şi va funcţiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 9 membri, propuşi de Biroul executiv naţional şi votaţi de Consiliul naţional.
(4) Membrii Comisiei superioare de disciplină trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 10 ani sau o vechime de peste 15 ani în profesie.
(5) Mandatul comisiilor de disciplină este de 4 ani.
(6) Funcţia de membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial, respectiv de membru al Comisiei superioare de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu excepţia mandatului de membru în adunarea generală a colegiului teritorial şi a mandatului de membru în Adunarea generală naţională."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autorităţile de sănătate publică, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei superioare de disciplină."
3.Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Sancţiunile disciplinare sunt prevăzute de art. 541 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare."
4.Articolul 18 va avea următorul cuprins:
"Art. 18
Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termenul prevăzut de lege."
5.Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Decizia adoptată de comisia de disciplină a colegiului teritorial va conţine elementele prevăzute la art. 113 din ROF."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 257 din data de 6 aprilie 2016