HOTĂRÂRE nr. 1 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013
Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (2), (3) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. B pct. 5 şi 16, art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare,
Comisia Centrală de Rechiziţii adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Comisia Centrală de Rechiziţii şi prin comisiile mixte de rechiziţii, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,

Dan-Cornel Baranga

ANEXĂ: LISTA cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013

Nr. crt.

Denumirea produsului generic

Bunuri rechiziţionabile

U.M.

Preţ de livrare (mediu)

(lei)

Cotă TVA

(%)

Cotă medie de adaos comercial în veriga comerţului cu ridicata

(%)

Cotă medie de adaos comercial în veriga comerţului cu amănuntul

(%)

Cod CPSA

Sortiment

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Pâine

1071.11

Pâine albă

kg

2,79

24

15,8

19,6

2.

Pâine neagră

kg

2,92

24

15,8

19,6

3.

Pâine semialbă

kg

2,82

24

15,8

19,6

4.

Carne de bovine

1011.11

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată, tranşată

kg

14,02

24

15,8

19,6

5.

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată în carcase, se mi ca rea se şi sferturi nedezosate

kg

12,04

24

15,8

19,6

6.

Carne de pasăre

1012.20

Carne de pasăre netranşată, congelată

kg

7,55

24

15,8

19,6

7.

Carne de pasăre tranşată, congelată

kg

7,72

24

15,8

19,6

8.

1012.10

Carne de pasăre netranşată, proaspătă sau refrigerată

kg

7,99

24

15,8

19,6

9.

Carne de pasăre tranşată, proaspătă sau refrigerată

kg

9,70

24

15,8

19,6

10.

Carne de porcine

1011.12

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată, tranşată

kg

11,90

24

15,8

19,6

11.

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată, în carcase sau semicarcase

kg

9,49

24

15,8

19,6

12.

1011.32

Carcase şi semicarcase de porc congelate

kg

8,66

24

15,8

19,6

13.

Preparate din carne

1013.15

Conserve din carne cu legume (cutii a 300 g)

kg

7,55

24

15,8

19,6

14.

Conserve din carne de porc, în suc propriu (cutii a 300 g)

kg

13,01

24

15,8

19,6

15.

Conserve din carne de vită, în suc propriu (cutii a 300 g)

kg

12,14

24

15,8

19,6

16.

Preparate din carne

1013.14

Alte mezeluri, salamuri, tobe, caltaboşi, parizer, crenvurşti, polonezi

kg

12,39

24

15,8

19,6

17.

Salam de porc

kg

13,42

24

15,8

19,6

18.

Salam de vară

kg

12,98

24

15,8

19,6

19.

Şuncă presată, de porc

kg

16,22

24

15,8

19,6

20.

Lapte

1051.11

Lapte degresat neconcentrat cu grăsime 0%

l

2,42

24

15,8

19,6

21.

Lapte pasteurizat cu grăsime 1,5%

l

2,67

24

15,8

19,6

22.

Lapte integral pasteurizat cu grăsime de 3,5%

l

2,86

24

15,8

19,6

23.

Ulei

1041.54

Ulei rafinat din seminţe de floarea-soarelui

l

5,51

24

15,8

19,6

24.

Zahăr

1081.12

Zahăr alb rafinat

kg

3,48

24

15,8

19,6

25.

Cartofi

0113.51

Cartofi de toamnă

kg

1,31

24

15,8

19,6

26.

Cartofi timpurii de vară

kg

1,46

24

15,8

19,6

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 327 din data de 5 iunie 2013