HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la capitolul II "Componenţa biroului Comisiei", punctul 1, domnul deputat Mihai Alexandru Voicu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, îl înlocuieşte în funcţia de preşedinte, pe domnul deputat Valeriu-Ştefan Zgonea;
- la capitolul II "Componenţa biroului Comisiei", punctul 2, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, îl înlocuieşte în funcţia de vicepreşedinte, pe domnul deputat Mihai Alexandru Voicu.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 1 aprilie 2015