DECIZIE nr. 10 din 24 august 2016 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară
În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
preşedintele Camerei Deputaţilor decide:
Articol unic
Camera Deputaţilor este convocată în a doua sesiune ordinară a anului 2016 în ziua de joi, 1 septembrie 2016, ora 13,00.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 24 august 2016