ORDIN nr. 108 din 12 iulie 2013 pentru completarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
1.La alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. «Sublocotenent Gabriel Boitan» pentru Detaşamentul de Pompieri Slobozia din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Barbu Catargiu» al judeţului Ialomiţa."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 440 din data de 18 iulie 2013