În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1910 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 680 din data de 2 septembrie 2016