LEGE nr. 354 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015, cu următoarea modificare:
- Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
" - Art. II
(1)Dispoziţiile art. I pct. 1 se aplică pentru tot anul 2015, cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor cuvenite personalului prevăzut în anexa nr. II, capitolul III - Culte, litera C din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Dispoziţiile prezentei ordonanţe intră în vigoare la data de 1 octombrie 2015."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 970 din data de 28 decembrie 2015