ORDIN nr. 227 din 6 mai 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013
În baza:
- prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederilor art. 31 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

ANEXĂ: REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013
În temeiul art. 31 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă prezentul regulament.
Articol unic
1.La articolul 4 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 62/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
"- Art. 4
(1) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere, funcţionează, în cadrul Consiliului Concurenţei, Direcţia de supraveghere feroviară care, în exercitarea atribuţiilor specifice, se subordonează direct Consiliului de supraveghere. Preşedintele Consiliului Concurenţei dispune asupra aspectelor de natură organizatorică şi de personal ale direcţiei, precum şi faţă de repartizarea fondurilor bugetare pentru aceasta."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 7 mai 2015