DECIZIE nr. 1 din 21 ianuarie 2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară
În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2) şi art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată,
Camera Deputaţilor şi Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în şedinţă comună în data de 22 ianuarie 2013, ora 11,00, până la finalizarea dezbaterilor şi a votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru:
1.propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x nr. 1/2013);
2.numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului şi numirea unui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului;
3.numirea Avocatului Poporului.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE MOGA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013