HOTĂRÂRE nr. 63 din 5 februarie 2014 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.
Art. 2
Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Grigore Marcel Vasile

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj, care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Numărul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Caracteristici tehnice

8.29.08

Municipiul Zalău, Aleea Năzuinţei, bl. C10, judeţul Sălaj

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj CUI 9999830

38472

Clădire sediu administrativ P + 4, cărămidă

Sc - 200 mp;

Sd - 600 mp,

Valoarea de inventar - 756.592 lei

Carte funciară colectivă nr. 6047/N - Zalău

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 10 februarie 2014