RECTIFICARE din 16 aprilie 2013 la Legea nr. 67/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013
La Legea nr. 67/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:
- la articolul unic pct. 2 [cu referire la art. 10 alin. (2) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009], în loc de: "14. acordă autorizaţiile de asigurare a ..." se va citi: "14. acordă autorizaţiile de asignare a ...".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 16 aprilie 2013