DECIZIE nr. 742 din 9 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare
În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
Art. 1
Se aprobă Metodologia privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei decizii.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 797 din data de 28 noiembrie 2012