RECTIFICARE din 14 august 2012 în cuprinsul anexei (anexa nr. 21 la reglementări) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.107/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 iulie 2012
În cuprinsul anexei (anexa nr. 21 la reglementări) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.107/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 23 iulie 2012, se face următoarea rectificare:
- la nr. crt. 7.5 lit. a), în coloana a 4-a "Cod defect - DMi", se va citi: "X".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 580 din data de 14 august 2012