Luând în considerare Referatul nr. 12.999 din 20 octombrie 2014,
având în vedere:
- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. (5) lit. a) din Strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 600/2014,
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:
Art. 1
Începând cu data prezentului ordin se aprobă Normele privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Constantin Popescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 803 din data de 4 noiembrie 2014