HOTĂRÂRE nr. 42 din 23 septembrie 2015 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (4) şi ale art. 46 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se resping Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune este demis de drept.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 23 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VASILE NISTOR

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 23 septembrie 2015