ORDIN nr. 29 din 9 aprilie 2014 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se stabileşte tariful reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş pentru ciclul complet, injecţie - extracţie, de înmagazinare subterană 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Componentele tarifului reglementai pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu conţin T.V.A.
Art. 2
Se stabilesc venitul total şi venitul reglementat total aferente celui de-al treilea an, aprilie 2014-martie 2015, al perioadei a treia de reglementare, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz"- S.A. Mediaş va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 15 aprilie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: STRUCTURA tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet, injecţie-extracţie, de înmagazinare subterană 2014-2015

Denumirea componentei tarifului

U.M.

Valoarea

Componentă fixă pentru rezervarea de capacitate

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare subterană

13,14

Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturale

lei/MWh

2,53

Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturale

lei/MWh

1,80

ANEXA nr. 2: VENITUL TOTAL ŞI VENITUL REGLEMENTAT TOTAL aferente celui de-al treilea an, aprilie 2014-martie 2015, al perioadei a treia de reglementare

Denumirea

U.M.

Valoarea

Venitul total

lei

464.046.198,93

Venitul reglementat total

lei

356.895.418,66

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 272 din data de 14 aprilie 2014