HOTĂRÂRE nr. 1180 din 4 decembrie 2012 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Lugoj", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Lugoj", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 23 iulie 2007, cu suma globală estimată de 52 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 11 decembrie 2012