DECIZIE nr. 362 din 16 decembrie 2015 privind reintegrarea domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 4.450 din 13 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 30.865/3/2013, definitivă prin Decizia civilă nr. 5.900 din 3 decembrie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 30.865/3/2013, prin care s-a dispus anularea Deciziei prim-ministrului nr. 319/2013 privind eliberarea domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, reintegrarea domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul cuvenit pentru funcţia deţinută anterior emiterii deciziilor contestate şi salariul aferent funcţiei ocupate în prezent de la data eliberării din funcţie şi până la reintegrarea efectivă,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Niculcea Zorinel se reintegrează în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 468/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, în funcţia publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21 noiembrie 2013, îşi încetează aplicabilitatea.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 932 din data de 16 decembrie 2015