HOTĂRÂRE nr. 820 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 şi 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobra", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 128, coloana 5 va avea următorul cuprins: "931.807,15 lei";
b)după poziţia nr. 220 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 221 şi 222, potrivit anexei nr. 1.
2.La anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei I. L. Caragiale", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se modifică următoarele poziţii:
- la poziţia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire Cămin Cultural Ghirdoveni", coloana 3 va avea următorul cuprins: "N - Moşt. Chivu Marin, E - DE, E - DE 314, S - DJ 710A, V - Păunescu Maria. Clădire din cărămidă pe fundaţie de beton, acoperită cu tablă lindab. Suprafaţă clădire = 432 mp. Suprafaţă teren aferent = 4.994 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "316.096,00 lei";
- la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa construită de 806 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "Construită în anul 1911 şi extinsă în 1965 şi 2007", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "710.596,00 lei";
- la poziţia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren curţi-construcţii în suprafaţă de 5.964 mp. Vecini: N - Ciobanu Viorica, Teren administraţie Primărie, E - Strada Principală (DJ 710A), Teren administraţie Primărie, S - Constantin Manuela, Moşt. Herascu Manta, Teren administraţie Primărie, V - Moşt. Herascu Manta, Teren administraţie Primărie", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "223.339,87 lei";
b)după poziţia nr. 150 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 151 - 156, potrivit anexei nr. 2.
3.La anexa nr. 75 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Lungă", secţiunea "Bunuri imobile" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 377, coloana 3 va avea următorul cuprins: " Suprafaţa de 43.8435 ha", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "219.268,132 lei";
b)după poziţia nr. 420 se introduc 2 noi poziţii, poziţiile nr. 421 şi 422, potrivit anexei nr. 3.
4.La anexa nr. 88 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Răscăeţi", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:
a)se abrogă poziţiile nr. 21 şi 22;
b)se modifică următoarele poziţii:
- la poziţia 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: "613.822,21" lei;
- la poziţia 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: "583.635,76" lei;
- la poziţia 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.402,78 lei";
- la poziţia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: "355.169,10 lei";
- la poziţia 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: "720.548,40 lei";
- la poziţia 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: "42.412,82 lei";
- la poziţia 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: "667.497,85 lei ";
- la poziţia 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: "35.850,04 lei";
- la poziţia 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: "125.512,53 lei";
- la poziţia 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: "15.107,77 lei";
- la poziţia 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: "420.690,00 lei";
- la poziţia 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: "21.188,17 lei";
- la poziţia 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: "583.635,76 lei";
- la poziţia 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: "11.402,48 lei";
- la poziţia 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: "462.640,02 lei";
- la poziţia 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: "588.814,58 lei";
- la poziţia 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: "546.756,39 lei";
- la poziţia 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: "799.105,50 lei";
- la poziţia 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: "294.407,29 lei";
- la poziţia 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: "462.640,02 lei";
- la poziţia 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: "210.290,92 lei";
- la poziţia 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: "462.640,02 lei";
- la poziţia 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: "588.814,58 lei";
- la poziţia 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: "714.989,13 lei";
- la poziţia 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: "420.581,84 lei";
- la poziţia 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: "521.470,66 lei";
- la poziţia 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: "656.666,75 lei";
- la poziţia 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: "154.509,82 lei";
- la poziţia 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: "30.901,96 lei";
- la poziţia 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: "19.313,73 lei";
- la poziţia 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: "19.313,73 lei";
- la poziţia 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: "231.764,74 lei";
- la poziţia 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: "115.882,37 lei";
- la poziţia 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: "38.627,46 lei";
- la poziţia 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: "115.882,37 lei";
- la poziţia 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: "154.509,82 lei";
- la poziţia 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: "115.882,37 lei";
- la poziţia 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941,18 lei";
- la poziţia 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: "38.627,46 lei";
- la poziţia 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: "154.509,82 lei";
- la poziţia 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: "38.627,46 lei";
- la poziţia 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941,18 lei";
- la poziţia 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: "38.627,46 lei";
- la poziţia 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941,18 lei";
- la poziţia 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941,18 lei";
- la poziţia 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941,18 lei";
- la poziţia 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: "193.137,28 lei"
- la poziţia 82, coloana 5 va avea următorul cuprins: "115.882,37 lei";
- la poziţia 83, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941.18 lei";
- la poziţia 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: "57.941.18 lei";
- la poziţia 85, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.254,91 lei";
- la poziţia 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: "330.849,24 lei";
- la poziţia 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: "80.952,47 lei";
- la poziţia 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: "133.747,57 lei";
- la poziţia 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: "197.101,68 lei";
- la poziţia 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: "235.818,08 lei";
- la poziţia 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: "253.416,44 lei";
- la poziţia 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: "267.495,13 lei";
- la poziţia 93, coloana 5 va avea următorul cuprins: "334.368,92 lei";
- la poziţia 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: "200.621,35 lei";
- la poziţia 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: "397.723,03 lei";
- la poziţia 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: "183.022,99 lei";
- la poziţia 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: "316.770,55 lei";
- la poziţia 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: "193.582,00 lei";
- la poziţia 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.9858,38 lei";
- la poziţia 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: "175.983,64 lei",
- la poziţia 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: "422.360,74 lei";
- la poziţia 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: "633.541,10 lei";
- la poziţia 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: "130.227,89 lei";
- la poziţia 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: "334.368,92 lei";
- la poziţia 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: "80.952,47 lei";
- la poziţia 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: "323.809,90 lei";
- la poziţia 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: "320.290,22 lei";
- la poziţia 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: "246.377,10 lei";
- la poziţia 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: "183.022,99 lei";
- la poziţia 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: "425.880,41 lei";
- la poziţia 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: "24.637,71 lei";
- la poziţia 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: "24.637,71 lei";
- la poziţia 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: "56.314,76 lei";
- la poziţia 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: "77.432,80 lei";
- la poziţia 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: "42.807,86 lei";
- la poziţia 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: "45.755,75 lei";
- la poziţia 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: "42.807,86 lei";
- la poziţia 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: "42.807,86 lei";
- la poziţia 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: "35.196,73 lei";
- la poziţia 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: "566.667,32 lei";
- la poziţia 122, coloana 5 va avea următorul cuprins: "183.022,99 lei";
- la poziţia 124, coloana 5 va avea următorul cuprins: "256.936,11 lei";
- la poziţia 125, coloana 5 va avea următorul cuprins: "510.352,56 lei";
- la poziţia 126, coloana 5 va avea următorul cuprins: "387.164,01 lei";
- la poziţia 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: "404.762,37 lei";
- la poziţia 128, coloana 5 va avea următorul cuprins: "239.337,75 lei";
- la poziţia 129, coloana 5 va avea următorul cuprins: "314.153,03 lei";
- la poziţia 130, coloana 5 va avea următorul cuprins: "271.014,81 lei";
- la poziţia 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: "253.416,44 lei";
- la poziţia 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: "717.493,58 lei";
- la poziţia 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: "183.022,99 lei";
- la poziţia 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: "232.298,40 lei";
- la poziţia 135, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.150.933,01 lei";
- la poziţia 136, coloana 5 va avea următorul cuprins: "140.786,91 lei";
- la poziţia 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: "408.282,04 lei";
- la poziţia 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: "408.282,04 lei";
- la poziţia 139, coloana 5 va avea următorul cuprins: "218.219,71 lei";
- la poziţia 141, coloana 5 va avea următorul cuprins: "334.368,92 lei";
- la poziţia 142, coloana 5 va avea următorul cuprins: "341.408,26 lei";
- la poziţia 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: "263.975,46 lei";
- la poziţia 144, coloana 5 va avea următorul cuprins: "225.259,06 lei";
- la poziţia 145, coloana 5 va avea următorul cuprins: "140.786,91 lei";
- la poziţia 146, coloana 5 va avea următorul cuprins: "151.345,93 lei";
- la poziţia 147, coloana 5 va avea următorul cuprins: "175.983,64 lei";
- la poziţia 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: "281.573,82 lei";
- la poziţia 149, coloana 5 va avea următorul cuprins: "288.613,17 lei";
- la poziţia 150, coloana 5 va avea următorul cuprins: "295.652,52 lei";
- la poziţia 151, coloana 5 va avea următorul cuprins: "233.618,28 lei";
- la poziţia 152, coloana 5 va avea următorul cuprins: "359.006,63 lei";
- la poziţia 153, coloana 5 va avea următorul cuprins: "404.762,37 lei";
- la poziţia 154, coloana 5 va avea următorul cuprins: "443.478,77 lei";
- la poziţia 155, coloana 5 va avea următorul cuprins: "411.801,72 lei";
- la poziţia 157, coloana 5 va avea următorul cuprins: "183.022,99 lei";
- la poziţia 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: "218.219,71 lei";
- la poziţia 159, coloana 5 va avea următorul cuprins: "415.321,39 lei";
- la poziţia 160, coloana 5 va avea următorul cuprins: "429.400,08 lei";
- la poziţia 162, coloana 5 va avea următorul cuprins: "415.321,39 lei";
- la poziţia 163, coloana 5 va avea următorul cuprins: "144.306,58 lei";
- la poziţia 164, coloana 5 va avea următorul cuprins: "144.306,58 lei";
- la poziţia 165, coloana 5 va avea următorul cuprins: "475.155,83 lei";
- la poziţia 166, coloana 5 va avea următorul cuprins: "316.770,55 lei";
- la poziţia 167, coloana 5 va avea următorul cuprins: "415.321,39 lei";
- la poziţia 168, coloana 5 va avea următorul cuprins: "728.572,27 lei";
- la poziţia 169, coloana 5 va avea următorul cuprins: "211.180,37 lei";
- la poziţia 170, coloana 5 va avea următorul cuprins: "221.739,39 lei";
- la poziţia 171, coloana 5 va avea următorul cuprins: "175.983,64 lei";
- la poziţia 172, coloana 5 va avea următorul cuprins: "281.573,82 lei";
- la poziţia 173, coloana 5 va avea următorul cuprins: "876.356,79 lei";
- la poziţia 174, coloana 5 va avea următorul cuprins: "30.018,87 lei";
- la poziţia 175, coloana 5 va avea următorul cuprins: "5.146,09 lei";
- la poziţia 176, coloana 5 va avea următorul cuprins: "335.410,75 lei";
- la poziţia 177, coloana 5 va avea următorul cuprins: "61.260,00 lei";
- la poziţia 178, coloana 5 va avea următorul cuprins: "697,14 lei";
- la poziţia 179, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.208,36 lei";
- la poziţia 180, coloana 5 va avea următorul cuprins: "8.534,74 lei";
- la poziţia 181, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.984,82 lei";
- la poziţia 182, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.212,95 lei";
- la poziţia 183, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.036,52 lei";
- la poziţia 184, coloana 5 va avea următorul cuprins: "970,36 lei";
- la poziţia 185, coloana 5 va avea următorul cuprins: "926,25 lei";
- la poziţia 186, coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.381,79 lei";
- la poziţia 187, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.168,84 lei";
- la poziţia 188, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.764,29 lei";
- la poziţia 189, coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.609,91 lei";
- la poziţia 190, coloana 5 va avea următorul cuprins: "485,18 lei";
- la poziţia 191, coloana 5 va avea următorul cuprins: "569.721,83 lei";
- la poziţia 192, coloana 5 va avea următorul cuprins: "485,18 lei".
Art. II
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobra

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

221

1.8.8.

Sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate cu terenurile aferente în satele Dobra şi Mărceşti

1. Lungime reţea satul Dobra 14.642 ml, lungime reţea satul Mărceşti 12.530 ml

Caracteristici: - Satul Dobra

DN 250-13.371 ml

DN 315-675 ml

DN 400-596 ml

- Satul Mărceşti

DN 250-11.322 ml

DN 315-973 ml

DN 400-235 ml

2. Număr staţii de pompare pe reţea:

- Satul Dobra - staţii de pompare 3 buc.

- satul Mărceşti - staţii de pompare 7 buc.

3. Staţii de epurare apă uzată tip MARTI BM 1250 - 2 buc.

2013

13.904.880,26

Domeniul public al comunei Dobra, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2014

222

1.7.1.3.

Sistem de iluminat pietonal în comuna Dobra - zonele centrale ale satelor Dobra şi Mărceşti, judeţul Dâmboviţa

Lungime reţea 0,899 km, formată din 25 de stâlpi în satul Dobra.

Lungime reţea 0,496 km, formată din 20 de stâlpi în satul Mărceşti

2014

518.632,00

Domeniul public al comunei Dobra, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 01/2015

ANEXA nr. 2: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei I.L. Caragiale

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

151

1.6.2.

Magazie Cămin Cultural Ghirdoveni

Satul Ghirdoveni

Amplasată pe terenul aferent Căminului Cultural Ghirdoveni

Clădire din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă.

Suprafaţa construită C2 = 95 mp

1998

31.609,94

Domeniul public al comunei I.L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

152

1.6.2.

Grup sanitar C2 - Şcoala nr. 1 Ghirdoveni

Satul Ghirdoveni

Amplasat pe terenul aferent Şcolii nr. 1 Ghirdoveni

Clădire din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă.

Suprafaţa construită C2 = 54 mp

1998

1.400,00

Domeniul public al comunei I.L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

153

1.6.2.

Anexă C3 Şcoala nr. 1 Ghirdoveni

Satul Ghirdoveni

Amplasată pe terenul aferent Şcolii nr. 1 Ghirdoveni

Clădire din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă.

Suprafaţa construită C3 = 38 mp

1960

4.590,00

Domeniul public al comunei I.L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

154

1.6.2.

Anexă C4 Şcoala nr. 1 Ghirdoveni

Satul Ghirdoveni

Amplasată pe terenul aferent Şcolii nr. 1 Ghirdoveni

Clădire din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă.

Suprafaţa construită C4 = 45 mp

1960

856,00

Domeniul public al comunei I.L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

155

1.6.2.

Anexă C5 Şcoala nr. 1 Ghirdoveni

Satul Ghirdoveni

Amplasată pe terenul aferent Şcolii nr. 1 Ghirdoveni

Clădire din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă.

Suprafaţa construită C5 = 19 mp

1968

951,00

Domeniul public al comunei I.L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

156

1.6.2.

Anexă C6 Şcoala nr. 1 Ghirdoveni

Satul Ghirdoveni

Amplasată pe terenul aferent Şcolii nr. 1 Ghirdoveni

Clădire din cărămidă pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă.

Suprafaţa construită C6 = 55 mp

1968

2.730,00

Domeniul public al comunei I.L. Caragiale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

ANEXA nr. 3: COMPLETĂRI a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Lungă

Poz. înreg.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

421

1.6.2.

Teren curţi-construcţii

Suprafaţă 1.115 mp

satul Valea Mare, punct "Şcoala", cu vecinii:

N - teren primărie

S - DJ 710A

E - teren primărie

V - drum comunal

2012

3.345,00

Domeniul public al comunei Valea Lungă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2012

422

1.6.2.

Teren curţi-construcţii

Suprafaţă 2.025 mp

Satul Valea Mare, punct "Şcoala", cu vecinii:

N - drum acces

S - DJ 710A

E – Vâlcea

V - teren primărie

2012

6.075,00

Domeniul public al comunei Valea Lungă, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2012

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 13 octombrie 2015