ORDIN nr. 2031 din 27 ianuarie 2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Primei fabrici ardeleane de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger" din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu
Având în vedere Referatul nr. 3.842/2013 din 6 ianuarie 2014 de aprobare a proiectului ordinului de clasare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. d) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)"Prima fabrică ardeleană de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger" din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu, se clasează monument istoric, categoria ansamblu, grupa valorică "B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-a-B-21085, şi i se atribuie următoarele subcoduri:
- SB-II-m-B-21085.01 - Corpul A;
- SB-II-m-B-21085.02 - Corpul B;
- SB-II-m-B-21085.03 - Corpul C;
- SB-II-m-B-21085.04 - Corpul D;
- SB-II-m-B-21085.05 - Corpul E;
- SB-II-m-B-21085.06 - Corpul F;
- SB-II-m-B-21085.07 - Corpul G;
- SB-II-m-B-21085.08 - Corpul I;
- SB-II-m-B-21085.09 - Corpul J;
- SB-II-m-B-21085.10 - Corpul M;
- SB-II-m-B-21085.11 - Corpul O.
(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Gigel-Sorinel Ştirbu

ANEXĂ: Zona de protecţie ansamblul "Prima fabrică ardeleană de maşini agricole şi turnătorie de fer Andreas Rieger" din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, judeţul Sibiu
Coordonatele punctelor de contur

Nr. pct.

Coordonate stereo 70

-

X

m

Y

m

1

478919.01

434220.82

2

478825.08

434221.12

3

478859.64

434273.92

4

478855.33

434276.38

5

478879.07

434319.82

6

478909.07

434361.30

7

478767.13

434470.54

8

478723.21

434343.62

9

478710.52

434349.03

10

478557.06

434372.79

11

478557.03

434334.40

12

478419.21

434336.23

13

478422.73

434282.95

14

478402.33

434280.54

15

478343.16

434205.39

16

478259.00

434114.39

17

478251.71

434085.47

18

478201.69

434090.44

19

478188.12

434004.56

20

478117.24

433903.55

21

478128.71

433891.48

22

478071.97

433754.89

23

478155.58

433617.78

24

478211.17

433489.24

25

478335.96

433556.06

26

478392.09

433560.39

27

478583.77

433613.30

28

478559.56

433669.77

29

478636.59

433743.68

30

478715.98

433754.19

31

478770.75

433882.11

32

478767.35

433924.09

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 167 din data de 7 martie 2014