HOTĂRÂRE nr. 856 din 23 august 2012 pentru realocarea sumei de 10.727 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2011 din suma de 14.534 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/2010 privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti-Constanţa, Tronsonul 4 Drajna-Feteşti şi Tronsonul 5 - Feteşti-Cernavodă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Suma de 10.727 mii lei rămasă necheltuită până la sfârşitul anului 2011 din suma de 14.534 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 841/2010 privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti-Constanţa, Tronsonul 4 Drajna-Feteşti şi Tronsonul 5 - Feteşti-Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 25 august 2010, se realocă pentru exerciţiile bugetare ale anilor 2012-2013, după cum urmează:
a)suma de 3.960 mii lei se alocă pentru exerciţiul bugetar al anului 2012;
b)suma de 6.767 mii lei se alocă pentru exerciţiul bugetar al anului 2013.
Art. 2
Pentru anii 2012-2013 suma totală de 10.727 mii lei se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transportului şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", alineatul "Cheltuieli neeligibile ISPA".
Art. 3
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor realocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 11 septembrie 2012