DECIZIE nr. 801 din 4 octombrie 2012 privind modificarea art. 16 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional
În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 10 alin. (2) pct. 5 şi 10, art. 11 alin. (1), respectiv ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
Articol unic
La articolul 16 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cu caracter tranzitoriu, numerele naţionale scurte 1951 şi 1958 pot fi utilizate în condiţiile existente la data intrării în vigoare a prezentei decizii până la data de 19 februarie 2013."
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 699 din data de 11 octombrie 2012