ORDIN nr. 847 din 7 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
Văzând Referatul de aprobare nr. 7.190/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele nr. 1.402 din 2 iunie 2015 şi nr. 1.505 din 9 iunie 2015 ale Agenţiei Naţionale de Transplant, înregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. NB 5.344 din 3 iunie 2015, respectiv NB 6.220 din 9 iunie 2015,
având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială EUROMATERNA - S.A. Constanţa are următoarea componenţă:
- membri titulari:
a) dr. Raica Dan Mugurel;
b) psiholog Ghibu Ruxandra;
c) dr. Dantes Florian;
- membri suplinitori:
a) dr. Asan Rucni;
b) dr. Panţu Camelia;
c) dr. Ruşa Marius."
2.După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu următorul cuprins:
"Art. 18
Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înfiinţată în Societatea Comercială «Policlinica Athena» - S.R.L. are următoarea componenţă:
- membri titulari:
a) prof. dr. Bucuraş Viorel;
b) dr. Popescu Ioana;
c) prof. dr. Zosin Ioana;
- membri suplinitori:
a) conf. dr. David Dana;
b) dr. Chahem Nedal;
c) dr. Cioată Bogdan."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 521 din data de 13 iulie 2015