HOTĂRÂRE nr. 582 din 30 iulie 2013 pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 "Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny" şi al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 "Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny"
În temeiul art. 1 alin. (1) lit. j) şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, aprobată prin Legea nr. 132/2009,
luând în considerare că neplata către prestator a cheltuielilor aferente finalizării proiectelor PHARE RO 2006/018-147.05.01 "Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny" şi PHARE RO 2006/018-411.03.03 "Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny" poate conduce la impunerea, de către Comisia Europeană, a unor sancţiuni financiare statului român, sancţiuni care pot ajunge până la declararea ca neeligibilă a întregii sume plătite din fondurile PHARE pe durata de implementare a proiectelor menţionate şi, implicit, la restituirea integrală a acesteia,
având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăşesc finanţarea nerambursabilă acordată de Comisia Comunităţilor Europene vor fi suportate de beneficiarii proiectelor, precum şi ale acordurilor de finanţare privind programele PHARE,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suma în cuantum de maximum 679.364 euro (fără TVA) necesară pentru finanţarea costurilor aferente finalizării lucrărilor în cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 "Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active Saligny" şi al proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 "Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny", de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, în calitate de autoritate de implementare şi beneficiar.
Art. 2
(1)Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat pentru anul 2013 al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", articolul 55.01.08 "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă".
(2)Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se calculează pe baza cursului de schimb valutar leu/euro stabilit de Banca Naţională a României, în vigoare la data efectuării plăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Preşedintele Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive,

Augustin Aculai

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 12 august 2013