Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS nr. E.N. 1.784 din 2013,
având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţile sanitare subordonate acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 120 din data de 4 martie 2013