HOTĂRÂRE nr. 1161 din 27 noiembrie 2012 pentru aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă atestarea oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional.
Art. 2
1.La punctul I al anexei nr. 5 "Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local" din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 251, cu următorul cuprins:
"251. Râşnov - judeţul Braşov"
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Ioan Marcel Boloş,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Cătălin Constantin Chiper,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 5 decembrie 2012