HOTĂRÂRE nr. 255 din 2 aprilie 2014 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, aprobată prin Legea nr. 40/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se desemnează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, prin unitatea de primiri urgenţă UPU-SMURD, ca operator medical al unui elicopter echipat medical, aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
(2)Se desemnează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Napoca, prin unitatea de primiri urgenţă UPU-SMURD, ca operator medical al unui elicopter medical, aflat în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu punct de operare în judeţul Sălaj.
(3)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca sunt unităţile sanitare care organizează şi răspund de desfăşurarea asistenţei medicale acordate prin utilizarea acestor elicoptere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 11 aprilie 2014