ORDIN nr. 3587 din 22 aprilie 2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale
În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013,
având în vedere Nota nr. 29.521 din 5 februarie 2013 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 2013 - sesiune specială,
în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18-31 mai 2013, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova nominalizează unităţile de Învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2013.
Art. 3
Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 18-31 mai 2013, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
(1)Se numesc ca preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare după cum urmează:
- Vasile Dumitrescu, prof. univ. dr. ing., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen;
- Anca Mihaela Dobrinescu, conf. univ. dr., de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti - preşedintele comisiei de bacalaureat din centrul de evaluare.
(2)Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Prahova stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrul zonal de evaluare.
Art. 5
Sesiunea specială de bacalaureat 2013 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat 2013, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, valabile şi pentru anul 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 şi prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012.
Art. 6
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXA nr. 1: CALENDARUL sesiunii speciale de bacalaureat 2013, 18-31 mai 2013

18-19 mai 2013

Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

20-21 mai 2013

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

22-23 mai 2013

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

24-25 mai 2013

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

27 mai 2013

Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă

28 mai 2013

Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă

29 mai 2013

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - proba scrisă

30 mai 2013

Limba şi literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă

 

Afişarea rezultatelor până la ora 18

 

Depunerea contestaţiilor (orele 18-20)

31 mai 2013

Rezolvarea contestaţiilor

 

Afişarea rezultatelor finale

ANEXA nr. 2: LISTA NOMINALĂ a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială, 18-31 mai 2013

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasa

Unitatea de învăţământ/Localitatea

Judeţul

Olimpiada/ Concursul

0

1

2

3

4

5

1.

PRUNĂ N. MIHAI GRIGORE

XII/2013

Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu", Baia Mare

Maramureş

Chimie

2.

COROAMĂ S. I. TEODORA

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Botoşani

Botoşani

Chimie

3.

IEŞANU C. C. MARA IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional "Roman Vodă", Roman

Neamţ

Chimie

4.

POPESCU I. MIHAI VIOREL

XII/2013

Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti", Craiova

Dolj

Chimie

5.

MURGOCI C. ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Bucureşti

Bucureşti

Chimie

6.

BRATEI A. ALEXANDRU-ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Constanţa

Constanţa

Chimie

7.

BOBU L. ANDREEA

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Chimie

8.

CORBU S. MARIA CRISTINA

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Bucureşti

Bucureşti

Chimie

9.

CONDURACHE P. A. ILIE-ANDREI

XII/2013

Liceul Teoretic, "Ovidius", Constanţa

Constanţa

Chimie

10.

BOLUNDUŢ V. ALEXANDRU-CRISTIAN

XII/2013

Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu", Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

11.

JURJ I. I. IULIAN-GRAŢIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan", Alba Iulia

Alba

Biologie

12.

DIMULESCU H.I. CRISTIANA

XII/2013

Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti", Craiova

Dolj

Biologie

13.

CORDOŞ M. D. MIHAI ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", Cluj-Napoca

Cluj

Biologie

14.

POPA S. CĂTĂLIN

XII/2013

Liceul Teoretic "Gh. Munteanu Murgoci", Măcin

Tulcea

Biologie

15.

CIUREA G. MIRUNA-IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Ploieşti

Prahova

Biologie

16.

NIŢULESCU C. ADINA CORNELIA

XII/2013

Colegiul Naţional "C. Diaconovici Loga", Timişoara

Timiş

Biologie

17.

BRATU I. IONUŢ FLAVIUS

XII/2013

Colegiul Naţional "Unirea", Focşani

Vrancea

Biologie

18.

NIŢU-PREDA T. IONELA

XII/2013

Liceul Pedagogic "Mircea Scarlat", Alexandria

Teleorman

Biologie

19.

TOMENCO V. TRAIAN

XII/2013

Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu", Bucureşti

Bucureşti

Geografie

20.

CONSTANTINESCU PETRU

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti

Bucureşti

Matematică

21.

BARBU MIHAI FLORIN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

22.

MÂNDRILĂ CLAUDIU

XII/2013

Colegiul Naţional "Constantin Carabella", Târgovişte

Dâmboviţa

Matematică

23.

GHEORGHE L. DAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional "Zinca Golescu", Piteşti

Argeş

Matematică

24.

MIHAILESCU C. MARIA ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional "I. L. Caragiale", Ploieşti

Prahova

Matematică

25.

PASNICU MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Matematică

26.

TOMA FLORINA

XII/2013

Colegiul Naţional Iaşi

Iaşi

Matematică

27.

GAVRILĂ VLAD ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Informatică

28.

POPA MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti", Craiova

Dolj

Informatică

29.

VORONEANU RADU ŞTEFAN

XII/2013

Colegiul Naţional "I. L. Caragiale", Ploieşti

Prahova

Informatică

30.

DUŞMANU MIHAI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti

Bucureşti

Informatică

31.

POPESCU SILVIU-EMIL

XII/2013

Colegiul Naţional "Grigore Moisil", Bucureşti

Bucureşti

Informatică

32.

ANTONOV IRAIDA

XII/2013

Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

33.

IVANOV ALLA

XII/2013

Colegiul Naţional "Costache Negruzzi", Iaşi

Iaşi

Limba rusă maternă

34.

SAVIN VICTOR MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic "Grigore Moisil", Tulcea

Tulcea

Limba rusă maternă

35.

EVTEI TAISIA

XII/2013

Colegiul Naţional Pedagogic "Constantin Brătescu", Constanţa

Constanţa

Limba rusă maternă

36.

IVANOV NEONILA

XII/2013

Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu", Brăila

Brăila

Limba rusă modernă

37.

MOLDOVAN VICTOR

XII/2013

Colegiul Economic Administrativ, Iaşi

Iaşi

Limba rusă modernă

38.

FURNICĂ MIHAELA

XII/2013

Colegiul Naţional "Edmond Nicolau", Brăila

Brăila

Limba rusă modernă

39.

ANDRONIC DAN CRISTIAN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

40.

BLEAHU ANDREI IOAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Grigore Moisil", Oneşti

Bacău

Fizică

41.

DUMITRU SEBASTIAN FLORIN

XII/2013

Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti

Bucureşti

Fizică

42.

KIS ALEX MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", Bucureşti

Bucureşti

Fizică

43.

POP DAN IONUŢ

XII/2013

Colegiul Naţional "Silvania", Zalău

Sălaj

Fizică

44.

POPESCU MIHAI-RADU

XII/2013

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Constanţa

Constanţa

Fizică

45.

IGELSKY ELENA MANUELA

XII/2013

Colegiul Naţional "Decebal", Deva

Hunedoara

Admitere Austria

46.

DAWOUD ABDULLAH

XII/2013

Colegiul National "I. L. Caragiale", Bucureşti

Bucureşti

Arte marţiale ju-jitsu

47.

BAHNEANU C. COSMIN GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Atletism

48.

BISCA H. CLAUDIU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balaş Soter", Buzău

Buzău

Atletism

49.

BUDIN M. DANIEL MIHAI ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

50.

BUNEA F. ANCA MARIA

XII/2013

Colegiul Tehnic "Mediensis", Mediaş

Sibiu

Atletism

51.

CHIFOR M. VALENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Atletism

52.

CODREANU G. STEFAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balaş Soter", Buzău

Buzău

Atletism

53.

COJOCARU V. ALEXANDRU GABRIEL

XII/2013

Colegiul Naţional "Octav Onicescu", Bucureşti

Bucureşti

Atletism

54.

COSMA I. MIHAI CATALIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Atletism

55.

DRAGOMIR I. ADRIAN IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Atletism

56.

GLISCA V. CORNEL CONSTANTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

57.

GLISCA V. MARIAN CRISTINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

58.

LOGHIN M. DANA ELENA

XII/2013

Colegiul Tehnic "Mediensis", Mediaş

Sibiu

Atletism

59.

MOTOGNA I. BOGDAN IONUTZ

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Atletism

60.

NICHITUS P. PAVEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Slatina

Olt

Atletism

61.

PETRESCU V. MIHAI VALENTIN

XII/2013

Colegiul Naţional "Octav Onicescu", Bucureşti

Bucureşti

Atletism

62.

PISTOL I. IONELA- DENISA

XII/2013

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna", Roşu/Chiajna

Ilfov

Atletism

63.

PITIGOI I. IOAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Atletism

64.

RAZOR H. BIANCA DENISA

XII/2013

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu", Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

65.

ROMAS G. MIHAI IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Atletism

66.

SIMIUC P. LENUTA PETRONELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Atletism

67.

STANCIU M. CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Atletism

68.

TERPEZAN S. ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional "Octav Onicescu", Bucureşti

Bucureşti

Atletism

69.

STOENESCU F. FLORENTIN

XII/2013

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Atletism

70.

BARBUT N. ANDREI IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Banatul", Timişoara

Timiş

Atletism

71.

BLENCHE M. MARIUS MARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Banatul", Timişoara

Timiş

Atletism

72.

DUMITRACHE I. COSMIN ILIE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Banatul", Timişoara

Timiş

Atletism

73.

CIULEI G. SAVINELA VIOLETA

XII/2013

Liceul Teoretic "Gheorghe Munteanu Murgoci", Macin

Tulcea

Atletism

74.

COJAN I. IONEL IRINEL AUGUSTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Atletism

75.

MUREŞAN L. SEBASTIAN LUCIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Atletism

76.

LAZAR MARIO

XII/2013

Colegiul Naţional "George Bariţiu", Cluj-Napoca

Cluj

Baschet

77.

TINCU VLAD LAURENTIU

XII/2013

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Sibiu

Sibiu

Baschet

78.

PAUN GEORGIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timişoara

Timiş

Baschet

79.

DAMIAN ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional "Carol I", Craiova

Dolj

Baschet

80.

POPOVICI VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional Iaşi

Iaşi

Baschet

81.

DASCALESCU FLORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Baschet

82.

DRAGUSANU MIHAI

XII/2013

Colegiul Naţional "Aprily Lajos", Braşov

Braşov

Baschet

83.

DUMITRACHE ALEXANDRA-MARIA

XII/2013

Colegiul Naţional "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Baschet

84.

GRIGORE ANA

XII/2013

Colegiul Naţional "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Baschet

85.

LACHE VANESA

XII/2013

Colegiul Naţional "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Baschet

86.

ARDELEAN DORA

XII/2013

Liceul "Grigore Moisil", Timişoara

Timiş

Baschet

87.

ENE VLADUT ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Ploieşti

Prahova

Baschet

88.

DRAGHICIU PETRUTA GABRIELA

XII/2013

Colegiul Economic, Buzău

Buzău

Box

89.

RIZOIU DAVID MIHAI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

90.

PARASCHIVEANU CATALIN IULIAN

XII/2013

Grup Şcolar "Letea", Bacău

Bacău

Box

91.

HIRCESCU ALEXANDRU

XII/2013

Liceul "Anghel Saligni", Bucureşti

Bacău

Box

92.

MACHEDON ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Box

93.

ALECU SILVIU GABRIEL

XII/2013

Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti

Prahova

Box

94.

CIOBANU GEORGE CLAUDIU

XII/2013

Grup Şcolar Tehnologic "Ion Barbu", Giurgiu

Giurgiu

Box

95.

GURAU ANDREI DANIEL

XII/2013

Grup Şcolar Agricol, Bărcăneşti

Prahova

Box

96.

POPESCU GEORGIAN

XII/2013

Liceul "Toma Socolescu", Ploieşti

Prahova

Box

97.

STOICA ROMEO CRISTIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic de Transporturi, Ploieşti

Prahova

Box

98.

PARASCHIV BOGDAN MARIUS

XII/2013

Liceul "Anghel Saligny", Ploieşti

Prahova

Box

99.

BUICIAC PAVEL-IULIAN

XII/2013

Liceul Tehnic "Lazăr Edeleanu", Năvodari

Constanţa

Canotaj

100.

MARDARE ALEXANDRU VASILICA

XII/2013

Liceul Tehnic "Lazăr Edeleanu", Năvodari

Constanţa

Canotaj

101.

OPREA LAURA

XII/2013

Liceul Tehnic "Lazăr Edeleanu", Năvodari

Constanţa

Canotaj

102.

MARIUC DUMITRU PAVEL-VIOREL

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canotaj

103.

ANICULESEI NECULAI

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canotaj

104.

ALBU DENISA MARIA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canotaj

105.

BERINDEI MIHAELA TEODORA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canotaj

106.

CUCU GIORGIANA MADALINA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canotaj

107.

BEJINARIU VIVIANA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canotaj

108.

IVANICIUC ANA MARINELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Canotaj

109.

OMANIA MARTA

XII/2013

Colegiul "Vasile Lovinescu", Fălticeni

Suceava

Canotaj

110.

TOLESCU MARIUS ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul "Vasile Lovinescu", Fălticeni

Suceava

Canotaj

111.

GHICA MARIUS ANDREI

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Canotaj

112.

BUZNEAN FLORIN

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

113.

MIHALESCU GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

114.

BALAU RAZVAN

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

115.

VRANCEANU IOANA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

116.

SIMION ANA MARIA IULIANA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

117.

TATARU ANDREEA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

118.

BUZNEAN FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

119.

PROPST MIHAITA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

120.

COLCEAG LAURENTIU MARIAN

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Canotaj

121.

CILIP ARPAD

XII/2013

Liceul Tehnologic "Ioanes Kajoni", Miercurea-Ciuc

Harghita

Ciclism

122.

TEREBESI ISTVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert", Târgu Mureş

Mureş

Ciclism

123.

CEAUSESCU CRISTIAN ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic "Jean Monet", Bucureşti

Bucureşti

Călărie

124.

IONITA BIANCA MIHAELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Haltere

125.

AANEI ANDREEA

XII/2013

Grupul Şcolar "Dimitrie Negreanu", Botoşani

Botoşani

Haltere

126.

DOROFTEI EMANUEL

XII/2013

Colegiul Sportiv "Nadia Comăneci", Oneşti

Bacău

Haltere

127.

LEPSA IRINA LACRAMIOARA

XII/2013

Liceul Particular "Octav Onicescu", Bucureşti

Bucureşti

Haltere

128.

DUMITRACHE MARIANA GEORGIANA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanţa

Constanţa

Haltere

129.

BILEGAN TEODOR VALENTIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Arad

Arad

Haltere

130.

CROITORU FLORIN IONUT

XII/2013

Liceul Tehnologic Forestier, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Haltere

131.

PRICOPI DANA ANDREEA

XII/2013

Colegiul National "Nicolae Titulescu", Braşov

Braşov

Handbal

132.

CARJAN ROXANA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

133.

CONSTANTINESCU MARIA CLAUDIA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Caracal

Olt

Handbal

134.

STOICA ALINA

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihai Viteazul", Caracal

Olt

Handbal

135.

POPA LAURA PETRUTA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

136.

CIOCA ANGELA

XII/2013

Colegiul Tehnic Media, Bucureşti

Bucureşti

Handbal

137.

ZAMFIRESCU MARIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

138.

SAFTA NICOLETA FILOFTEIA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

139.

CHIRILA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamţ

Handbal

140.

INCULET ANA MARIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

141.

SERBAN ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional "Octavian Onicescu", Bucureşti

Bucureşti

Handbal

142.

DEDU DENISA STEFANIA

XII/2013

Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu", Braşov

Braşov

Handbal

143.

PERIANU GABRIELA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Brăila

Brăila

Handbal

144.

AGAPE GIORGIANA VICTORIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

145.

ORSINSCHI ALEXANDRA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

146.

CONACHI MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Handbal

147.

ENACHE CRISTINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Roman

Neamţ

Handbal

148.

BONEA MARIA MADALINA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

149.

BOIAN CRISTINA DIANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

150.

ANDRITA CRISTINA ALEXANDRA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

151.

PRUNDARU IOANA

XII/2013

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

Handbal

152.

CHIPERI FLORIN

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

153.

NISTOR IONITA IONUT

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

154.

BUDUI ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

155.

MACOVEI ADRIAN TEODOR

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

156.

MILITARU ROBERT

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

157.

SINCELEAN VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

158.

ROTARU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

159.

FRANGULEA SILVIU

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

160.

BALAN DANIEL

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

161.

MIHAILESCU ADRIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

162.

SZASZ ANDRASZ

XII/2013

Colegiul Naţional "M. Eliade", Sighişoara

Mureş

Handbal

163.

UNGUREANU NICOLAE

XII/2013

Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu", Ploieşti

Prahova

Handbal

164.

BURLACU GABRIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Suceava

Suceava

Handbal

165.

SOMLEA RAMON

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Handbal

166.

NEGRU NICUSOR

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Vuia", Reşiţa

Caraş-Severin

Handbal

167.

BOBEICA DANIEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Bacău

Bacău

Handbal

168.

IANCU IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Constanţa

Constanţa

Handbal

169.

BARDOCZ T. RICHARD

XII/2013

Liceul Teoretic "Marton Aron", Miercurea-Ciuc

Harghita

Judo

170.

FERARIU S. FLORIS ALEX

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Judo

171.

PANAITE M. GHEORGHITA ADRIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Judo

172.

ONOFREI I. RAZVAN NICUSOR

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Ploieşti

Prahova

Judo

173.

PANA HORIA

XII/2013

Colegiul Naţional "Nichita Stănescu", Ploieşti

Prahova

Judo

174.

DANES S. FLORIN

XII/2013

Liceul Tehnologic "1 Mai", Ploieşti

Prahova

Judo

175.

CANE CATALIN

XII/2013

Liceul Tehnologic "Ludovic Mrazek", Ploieşti

Prahova

Judo

176.

NEGUT M. MARIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna", Roşu/Chiajna

Ilfov

Judo

177.

POP M. DENIS

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureş

Judo

178.

SILAGHI ANTONIA

XII/2013

Colegiul Naţional "Cetate Deva"

Hunedoara

Judo

179.

BOB ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional "Cetate Deva"

Hunedoara

Judo

180.

BIRZA IOANA

XII/2013

Colegiul Naţional "Cetate Deva"

Hunedoara

Judo

181.

MASNITA RODICA

XII/2013

Colegiul Naţional "Cetate Deva"

Hunedoara

Judo

182.

LIOVEANU LAVINIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Judo

183.

FLORIAN ALEXANDRA LARISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul", Oradea

Bihor

Judo

184.

PODELENCZKI LORENA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul", Oradea

Bihor

Judo

185.

FLORIAN ANDREEA GEANINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul", Oradea

Bihor

Judo

186.

PANTEA IOANA MADALINA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul", Oradea

Bihor

Judo

187.

POP CRISTIAN MIRCEA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Bihorul", Oradea

Bihor

Judo

188.

GAVRILEI GHEORGHE

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canoe

189.

VIDROIU ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

190.

CIRES SILVIU CALIN

XII/2013

Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu", Snagov

Ilfov

Caiac

191.

DUGALIE IONUT SORIN

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

192.

MOROSAN OCTAVIAN

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

193.

SIRBU IONUT COSMIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanţa

Constanţa

Caiac

194.

SENTIANOSI ADRIAN DORIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv CSS Baia Mare

Maramureş

Caiac

195.

DIN ALEXANDRU GEORGE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

196.

GHITULESCU ION MIHAITA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piteşti

Argeş

Canoe

197.

PASARIUC ALINA MIHAELA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Canoe

198.

MICUTARI SANZIANA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

199.

CAMINESCU FLORENTINA

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

200.

MARANCEA MIHAI

XII/2013

Liceul Tehnic Dierna, Orşova

Mehedinţi

Canoe

201.

NICA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

202.

CIOBAN GELU MARIUS

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

203.

RAMOR VASILE ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Teoretic "Traian Lalescu", Orşova

Mehedinţi

Caiac

204.

COSTIN MARIUS VIOREL

XII/2013

Grupul Şcolar Agricol, Mărăcineni

Argeş

Caiac

205.

PURCAR BOGDAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

206.

TRAJ ROBERT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

207.

TUNYOGI CSABA

XII/2013

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania", Cluj-Napoca

Cluj

Karate WKC

208.

ZEZEANU ANDREEA

XII/2013

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Kempo

209.

PRICOB SIMONA

XII/2013

Colegiul Naţional Sportiv "Cetate Deva"

Hunedoara

Lupte

210.

PELIANCA ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional Sportiv "Cetate Deva"

Hunedoara

Lupte

211.

GAVRILIUC LAURA

XII/2013

Liceul "Dimitrie Leonida", Petroşani

Hunedoara

Lupte

212.

MACOVEI DENISA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu", Craiova

Dolj

Lupte

213.

RADU ALIN

XII/2013

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna", Roşu/Chiajna

Ilfov

Lupte

214.

POPESCU ANDREI RAZVAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Lupte

215.

BREBAN IULIAN

XII/2013

Colegiul Tehnic "Laţcu Vodă", Siret

Suceava

Lupte

216.

DUDAU ANDREI VASILE

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamţ

Neamţ

Lupte

217.

GRAJDEAN IULIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", Constanţa

Constanţa

Lupte

218.

DAVID DOBRE

XII/2013

Liceul Tehnologic, Jimbolia

Timiş

Lupte

219.

MUMJIEV MARIUS IONUT

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu", Craiova

Dolj

Lupte

220.

BADEA GEORGE GABRIEL

XII/2013

Liceul "Anghel Saligni", Bucureşti

Bucureşti

Lupte

221.

CRETU FLORIN

XII/2013

Grup Şcolar de Industrie Mică şi Servicii, Sighetu Marmaţiei

Maramureş

Lupte

222.

CRISTEA MARIAN

XII/2013

Colegiul Naţional Economic "Andrei Bârseanu", Braşov

Braşov

Lupte

223.

GHERGHISAN NICU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Tulcea

Tulcea

Lupte

224.

MIZGACIU RADU

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Câmpulung

Argeş

Lupte

225.

MOLDOVAN DARIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Satu Mare

Satu Mare

Lupte

226.

FILIP ANDREI

XII/2013

Colegiul Naţional Economic "Andrei Bârseanu", Braşov

Braşov

Motocros

227.

AIACOBOAE MARA ELENA

XII/2013

Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri", Bacău

Bacău

Nataţie şi pentatlon modern, sărituri în apă

228.

GOROGHIS LOREDAN MADALIN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare

Maramureş

Orientare

229.

BLEJDEA ALEXANDRU MARINEL

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trişcu", Craiova

Dolj

Orientare

230.

OPREA ALEXANDRU VLAD

XII/2013

Colegiul Tehnic "Lazăr Edeleanu", Ploieşti

Prahova

Patinaj viteză

231.

TATULESCU BOGDAN ALEXANDRU

XII/2013

Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu", Braşov

Braşov

Patinaj viteză

232.

IONESCU VLAD

XII/2013

Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă", Braşov

Braşov

Patinaj artistic

233.

SARA TIMEA

XII/2013

Colegiul Tehnic "Batthyany Ignac", Gheorgheni

Harghita

Schi fond

234.

FERENCZ KATALIN

XII/2013

Colegiul Tehnic "Batthyany Ignac", Gheorgheni

Harghita

Schi fond

235.

SALMAN DIANA MARIA

XII/2013

Liceul Teoretic, Zărneşti

Braşov

Biatlon

236.

GIRBACEA TUDOR

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Braşov

Braşov

Biatlon

237.

CRITURLEA ALEXANDRU

XII/2013

Liceul Tehnologic Malaxa, Zărneşti

Braşov

Biatlon

238.

GIURGI-STEFES DANIEL

XII/2013

Liceul Teoretic "J. Honterus", Braşov

Braşov

Biatlon

239.

UNGUREANU MARIUS PETRU

XII/2013

Liceul Teoretic "I. Luca", Vatra Dornei

Suceava

Biatlon

240.

TIMIŞ ŞCHIOPU LIVIU

XII/2013

Liceul Teoretic "V. Deac", Vatra Dornei

Suceava

Schi fond

241.

TUDORAN CLAUDIU STEFAN

XII/2013

Colegiul Naţional "N. Titulescu", Braşov

Braşov

Schi alpin

242.

PUIU RUXANDRA

XII/2013

Colegiul Naţional "Gh. Şincai", Baia Mare

Maramureş

Schi alpin

243.

GAVRIL GEANINA FLORENTINA

XII/2013

Colegiul Naţional "Waldorf", Iaşi

Iaşi

Scrimă

244.

SIRBU DRAGOS SEBASTIAN

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Scrimă

245.

TEODOSIU IULIAN ROBERT

XII/2013

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Slobozia

Ialomiţa

Scrimă

246.

AMZA MARIO

XII/2013

Liceul Teoretic "Ioan Petrus" Otopeni-Ilfov

Ilfov

Snooker

247.

BARNET DANIEL EMANUEL

XII/2013

Colegiul Naţional "G. Coşbuc", Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Taekwondo WTF

248.

LESAN BIANCA NICOLETA

XII/2013

Colegiul Tehnic Info-El, Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

Taekwondo WTF

249.

ISTRATE ROXANA ANA MARIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv "Iolanda Balaş Soter", Buzău

Buzău

Tenis de masă

250.

SULEA TUDOR CRISTIAN

XII/2013

Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", Bucureşti

Bucureşti

Tenis

251.

FIFEA CATALIN

XII/2013

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Bucureşti

Bucureşti

Tenis

252.

SZEKELY ANDRAS

XII/2013

Colegiul Naţional "Emil Racoviţă", Bucureşti

Bucureşti

Tenis

253.

GORONGEA CAMELIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

254.

PETRTILĂ MARIA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

255.

PRICOP LUCIAN

XII/2013

Liceul Tehnologic şi Economic "Virgil Madgearu", Iaşi

Iaşi

Tir cu arcul

256.

ARADOAIE ERONIM MARCEL

XII/2013

Liceul Tehnologic "Doamna Chiajna", Roşu/Chiajna

Ilfov

Box

257.

ATOMEI ANCUŢA

XII/2013

Liceul cu Program Sportiv, Botoşani

Botoşani

Box

258.

IABLONCSIK MILOSLAVA DARIA

XII/2013

Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu", Oradea

Bihor

Admitere Austria

259.

CONSTANTINESCU DIANA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu",

Bucureşti

Admitere

260.

CONSTANTINESCU MĂDĂLINA- ANDREEA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu", Bucureşti

Bucureşti

Admitere Austria

261.

MANOLACHE SABINA ANA MARIA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu", Bucureşti

Bucureşti

Admitere Olanda

262.

ZDRALEA MARIA ELISABETA

XII/2013

Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu", Bucureşti

Bucureşti

Admitere Olanda

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 245 din data de 29 aprilie 2013