HOTĂRÂRE nr. 549bis din 4 iunie 2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 46
(1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează la sediul Şcolii sau la sediile instanţelor şi parchetelor, la centrele de formare din ţară aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii sau a altor instituţii publice, precum şi la centrele de formare ale regiilor autonome sau ale societăţilor cu capital integral de stat."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 24 iulie 2013