DECRET nr. 828 din 4 decembrie 2014 privind conferirea unor decoraţii
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. A, ale art. 8 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de înaltă apreciere pentru îndeplinirea cu profesionalism şi abnegaţie a sarcinilor de serviciu specifice Administraţiei Prezidenţiale,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general de brigadă Şomordolea Mihai.
Art. 2
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili:
1.domnului Albu Ioan, şef birou;
2.doamnei Ancu Anişoara, consilier;
3.doamnei Banu Isabela Elena, director de cabinet;
4.doamnei Bădiţă Valentina, consilier;
5.doamnei Burcă Victoria, consilier;
6.doamnei Chiru Liliana, consilier;
7.doamnei Cioarcă Maria Ramona, consilier;
8.doamnei Ciobanu Mihaela Loredana, consilier;
9.doamnei Copaci Claudia Mihaela, director de cabinet;
10.domnului Dincă Ştefan-Daniel, şef birou;
11.doamnei Dinu Ana-Maria, consilier;
12.doamnei Dumitru Oana Roxana, consilier juridic;
13.doamnei Ghimişi Eugenia Elena, director de cabinet;
14.doamnei Ionaş Claudia-Elena, consilier;
15.doamnei Ioniţă Florica, consilier;
16.doamnei Liliac Ramona, consilier juridic;
17.doamnei Macovei Iustina, consilier;
18.domnului Marinescu Alexandru, consilier;
19.doamnei Mayerzedt Ileana, consilier;
20.doamnei Mihăilescu Doina, director;
21.doamnei Nanu Andreea, consilier;
22.domnului Nedelea Radu-Marius, auditor;
23.domnului Piteş Cristian-Constantin, şef birou;
24.domnului Popa Ioan-Mihai, consilier;
25.domnului Popescu Andrei-Vlad, consilier;
26.doamnei Răileanu Elena-Catia, consilier;
27.domnului Tiron Tudor-Radu, consilier;
28.doamnei Tulică Adina-Loredana, consilier.
Art. 3
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:
1.domnului chestor general de poliţie Merce Terente;
2.domnului chestor şef de poliţie Crişan Ion;
3.domnului general de brigadă Popescu Constantin.
Art. 4
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Ilie Camelia-Tatiana, consilier;
2.doamnei Nove Coralia-Denisa, consilier.
Art. 5
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru civili:
1.domnului Brâncuş Constantin Paul, consilier;
2.doamnei Dascălu Claudia-Ilona, consilier juridic;
3.doamnei Iacobescu Florina, consilier;
4.domnului Mănescu Ioan, director;
5.domnului Nove Eugen, consilier juridic;
6.domnului Popescu Nicolae-Anton, consilier;
7.doamnei Porubin Arina-Adriana, consilier juridic;
8.doamnei Săvulescu Ioana, consilier;
9.doamnei Sultănescu Mioara, director;
10.domnului Tătaru Andrei, consilier;
11.doamnei Toader Mihaela, consilier;
12.domnului Voicu Nicu, consilier.
Art. 6
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Barbu Cristina Mădălina, consilier;
2.doamnei Başica Floriana, consilier;
3.domnului Băjan Andrei Ovidiu, consilier;
4.doamnei Bratu Irinela-Cipriana, consilier;
5.doamnei Chiru Maria Camelia, consilier;
6.doamnei Ciobanu Ana-Maria Irina, consilier juridic;
7.doamnei Ciubuc Elena, şef serviciu;
8.domnului Dascălu Cristian-Eduard, consilier;
9.doamnei Dinu Marinela, director;
10.doamnei Gheorghe Valentina, consilier;
11.domnului Goga Aurel, consilier;
12.doamnei Iriza Mihaela Valentina, consilier;
13.domnului Iriza Ştefan, consilier juridic;
14.doamnei Lală Daniela, consilier;
15.doamnei Lazăr Cristiana, consilier;
16.doamnei Leonte Maria, consilier;
17.doamnei Marica Mirela Ioana, consilier;
18.doamnei Nedelcu Ioana, consilier;
19.doamnei Pantazi Antoaneta-Eleonora, consilier;
20.doamnei Păsărică Ionela, consilier;
21.doamnei Pîrvu Veronica, consilier juridic;
22.doamnei Popa Sanda-Cristina, consilier;
23.domnului Stîngaciu Laurenţiu-Gheorghe, consilier;
24.doamnei Vasilescu Irina, consilier;
25.doamnei Zai Gabriela Maria, consilier;
26.doamnei Zugrăvescu Doina, consilier.
Art. 7
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului chestor de poliţie Făgăraş Marin.
Art. 8
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Arsenie Maria-Luisa, consilier juridic;
2.doamnei Burcea Aurelia, consilier;
3.doamnei Cantemir Ana Maria, consilier;
4.doamnei Chiroiu Irina-Sorina, consilier;
5.doamnei Damian Florentina, consilier;
6.doamnei Floricel Gabriela, consilier;
7.doamnei Gheorghe Mihaela-Camelia, consilier;
8.doamnei Ioniţă Diana-Gabriela, consilier;
9.doamnei Irofti Raluca Elena, consilier;
10.domnului Jujan Cristian-Andrei, consilier;
11.domnului Morocoş Mihai Cristian, referent de specialitate;
12.domnului Pătru Bogdan Costin, consilier;
13.doamnei Petre Ana-Elisabeta, consilier;
14.doamnei Poiana Ilinca Oana, consilier;
15.domnului Popescu Dragoş Ştefan, consilier;
16.domnului Sandu Mihai, consilier;
17.doamnei Sauliuc Adriana Livia, consilier;
18.doamnei Stănescu Viorica Mirela, consilier;
19.domnului Stencoane Paul-Cătălin, consilier;
20.doamnei Vaşcu Liliana, referent de specialitate;
21.domnului Voicea Constantin, consilier.
Art. 9
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria E "Patrimoniul cultural naţional":
1.domnului Ipate Mihail-Minel, istoric, Muzeul Naţional Cotroceni;
2.doamnei Lazăr Mariana, istoric, Muzeul Naţional Cotroceni.
Art. 10
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria C "Arte plastice", doamnei Lungu Maria, restaurator, Muzeul Naţional Cotroceni.
Art. 11
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria E "Patrimoniul cultural naţional":
1.doamnei Iorga Livia, muzeograf, Muzeul Naţional Cotroceni;
2.doamnei Mureşan Rodica-Constanţa, restaurator, Muzeul Naţional Cotroceni;
3.doamnei Năstase Mariana, conservator, Muzeul Naţional Cotroceni;
4.doamnei Tufan Elena, conservator, Muzeul Naţional Cotroceni.
Art. 12
Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, domnului colonel Daczo Bogdan.
Art. 13
Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului colonel Anicescu Mircea.
Art. 14
Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa I, cu însemn pentru civili, doamnei Găvruş Rodica, referent.
Art. 15
Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Câmpean Margareta, referent;
2.domnului Mişcoci Sorin-Dumitru, referent;
3.doamnei Petre Florentina, referent.
Art. 16
Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa I, cu însemn pentru civili, doamnei Chircă Mioara-Elena, şef serviciu.
Art. 17
Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a II-a, cu însemn pentru civili, doamnei Vlăsceanu Livia, referent.
Art. 18
Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios, clasa a III-a, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Gherghe Marcela, referent;
2.doamnei Mainerici Georgeta, referent;
3.doamnei Vişan Iuliana, referent.
Art. 19
Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa I, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Brobonea Corina, referent;
2.doamnei Negroiu Daniela, referent.
Art. 20
Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru civili:
1.doamnei Agrigoroaiei Nina, muncitor calificat;
2.doamnei Anton Nicoleta, muncitor calificat;
3.doamnei Bodros Maria, muncitor calificat;
4.domnului Bobolocu Iulian, muncitor calificat;
5.doamnei Chiru Rodica, muncitor calificat;
6.domnului Dăbuleanu Florea, muncitor calificat;
7.domnului Dincă Dumitru, muncitor calificat;
8.domnului Dragomir Iulian, muncitor calificat;
9.domnului Drăguşin Mihai, muncitor calificat;
10.domnului Golea Neculai, muncitor calificat;
11.doamnei Grigore Adriana, muncitor calificat;
12.domnului Lepădatu Aurel, muncitor calificat;
13.doamnei Mlisa Carmen, muncitor calificat;
14.domnului Pană Valeriu, muncitor calificat;
15.doamnei Petcu Alexandra-Doina, muncitor calificat;
16.domnului Popa Teodor-Sorin, muncitor calificat;
17.doamnei Preda Georgeta, muncitor calificat;
18.doamnei Radu Ecaterina, muncitor calificat;
19.doamnei Ştefan Rada, muncitor calificat;
20.doamnei Talianu Adela, muncitor calificat;
21.domnului Tambac Paul, muncitor calificat;
22.domnului Trefaş Genu, muncitor calificat;
23.doamnei Ursache Angela, muncitor calificat.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 889 din data de 8 decembrie 2014